VELKOMMEN TIL

Bestyrelsen for Klokkerholm Vandværk I/S
maren-pic
Maren Hostrup
Formand
DSC_2414_1_2
Jørgen Andreasen
Næstformand
 • Holskovbækvej 11, Klokkerholm
  99320 Hjallerup
 • 20 14 34 59
 • Email:-
Carsten Albæk Hannesbo
Kasserer og sekretær
Marcel Van Der Male
Bestyrelsesmedlem
 • Anemonevej 14, Klokkerholm
  99320 Hjallerup
 • 51 25 98 83
 • Email: -
DSC_2411_1
Jan Sonne-Schmidt
Bestyrelsesmedlem
 • Borgergade 24, Klokkerholm
  99320 Hjallerup
 • 51 52 97 90
 • Email: -
Ansatte ved vandværket
Jens Holdorf
Driftsbestyrer
Carsten Albæk Hannesbo
Kasserer
Bestyrelsens opgaver

Er sammen med den øvrige bestyrelse ansvarlig for den overordnede ledelse af vandværket på interessenternes vegne. Leder og indkalder til bestyrelsesmøder. Endvidere er det formandens pligt, at sørge for at vedtagne beslutninger iværksættes, samt at påse at øvrige bestyrelsesmedlemmer og personale udfører de pålagte opgaver. Kontaktperson til myndigheder o.lign.

Fungere som formandens stedfortræder samt som almindelig bestyrelsesmedlem.

Deltager i bestyrelsesarbejdet f.eks. planlægning af vandværkets drift samt vedtagelse af beslutnnger på vegne af interessentskabet. Herudover har de enkelte medlemmer påtaget sig andre opgaver

Står for administrationen, herunder bogføringsopgaver samt udfærdigelse af regnskabsoversigter. Endvidere arbejder kassereren med administration af opkrævninge samt forbruger- og måleroplysninger. Sørger desuden for at betale regninger mm.

Står for løsning af de mange daglige opgaver på vandværket og er således ansvarlige for den daglige drift. Arbejder i tæt dialog med bestyrelsens medlemmer.