VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET KLOKKERHOLM VANDVÆRK

Vedtægterne er senest redigeret i 2018.